, ,

Enneagram ile kişilik tanıma rehberi

21 Şubat 2010 Pazar Yorum Yapın

Üçlü Kişilik Modeli:

Modelde kişiler;

Fizik Merkezli
Zihinsel Merkezli
Duygusal Merkezli


olarak 3 gruba ayrılmıştır. Birçok kişilik teorisine göre, bireyde bu üçünden biri diğer ikisine baskındır. Baskın olan merkez diğer iki merkezi kendi ihtiyaçlarına uygun olarak kullanır. Genellikle bireyde iki merkez kullanılabilirken üçüncüsünü kullanamamanın sorunları yaşanır.

Kişide Fizik Merkez baskın ise; “Yaşamak demek, yemek, içmek ve malı, parayı, serveti sevmek demektir. İnsan parayı ve malı severse ve peşinden giderse mutlu olur.” Sözleri sıklıkla tekrarlanır.

Kişide Zihin Merkez baskın ise; “Ancak, bilgiyi seven ve onun peşinden giden filozoflar mutlu ve huzurlu olabilir. İnsan bilgiyi sever ve peşinden giderse mutlu olur.” Sözleri sıklıkla tekrarlanır.

Kişide Duygu Merkez baskın ise; “Her ne varsa âlemde aşk imiş, ilim dedikleri şey bir çer çöp imiş. İnsan şöhreti severse ve onu elde ederse mutlu olur.” Sözleri sıklıkla tekrarlanır.

0 yorum »