, ,

Enneagram ve Ego analizi

21 Şubat 2010 Pazar 0 yorum


Enneagram kişilik modelinizi tespit etmek ve ego analizinizi gerçekleştirmek için EgoAnalizi adlı siteyi ziyaret ediniz.
Devamını Oku

, ,

Enneagram 9 nolu kişilik: Barışçıl

Benlik algısı: “Ben huzurlu biriyim. Çevremle barış içindeyim.”
Baskın iş yapma tarzı: “Katilim ve uyum”
Barışçıl insanlardır, kararsızdırlar. Bir olayın tüm yönlerini görürler, inatçıdırlar ve pasif bir direnç oluştururlar. Alışkanlıklara yatkındırlar ve itici bir güce ihtiyaç duyarlar.
Baskın düşünme tarzları: “Sentezci düşünme, gerçekçi düşünme”
Düşebilecekleri hatalar: “Kararsızlık, erteleme, harekete geçememe, hayır diyememe”
Örnek kişilikleri: Hilmi Sakin, Hilmiye Sakin
Devamını Oku

, ,

Enneagram 8 nolu kişilik: Savasçı

Benlik algısı: “Ben güçlüyüm ve her şey kontrolümdedir.”
Baskın iş yapma tarzı: “Güç ve Kontrol”
Otoriter ve lider kişiliklerdir. Çoğu zaman öfkeye kapılırlar.
Baskın düşünme tarzları: “Uygulayıcı düşünme, gerçekçi düşünme, siyah-beyaz düşünme”
Düşebilecekleri hatalar: “Öfke, kızdığında kendini kaybetme, kalp kırma, bireysel karar verme”
Örnek kişilikleri: Adil Korkmaz, Adile Korkmaz
Devamını Oku

, ,

Enneagram 7 nolu kişilik: Vizyoner


Benlik algısı: ”Ben enerji dolu ve aşklı, şevkli biriyim.”
Baskın iş yapma tarzı: ”Vizyon çizme”
Kâşif, neşeli, narsist ve eğlenceli kişilerdir. Model kurarlar. İradeye ihtiyaç duyarlar, oburdurlar.”
Baskın düşünme tarzları: “Yenilikçi düşünme, seçenekli düşünme, tasarımcı düşünme”
Düşebilecekleri hatalar: “Yarim bırakma, maymun iştahlılık, ayakları yere basmama”
Örnek kişilikleri: İlhami Uçar, İlhame Uçar
Devamını Oku

, ,

Enneagram 6 nolu kişilik: Şüpheci


Benlik algısı: “Ben güvenilir ve sadık biriyim.”
Baskın iş yapma tarzı: ”Sorgulama ve Risk”
Sadık ve güvenilir insanlardır. Bilgilidirler ancak kendi inandıklarının doğrultusunda hareket ederler. İnandıklarını sonuna kadar savunurlar.
Baskın düşünme tarzları: “Şüpheci düşünme, sorgulayıcı düşünme, eleştirel düşünme”
Düşebilecekleri hatalar: “Yeniliklere açık olmama, tepkisel davranma, alay etme, duvar örme”
Örnek kişilikleri: Sıdıka Güven, Sadık Güven
Devamını Oku

, ,

Enneagram 5 nolu kişilik: Filozof

Benlik algısı: “Ben kavrayışı ve algılayışı yüksek zeki bir insanim.”
Baskın iş yapma tarzı: “Uzmanlık”
Bilgiç, araştırmacı insanlardır. Bilgi yüklüdürler, ancak bunu paylaşmayı sevmezler. İçe dönüktürler ve fikir üretiminde başarılıdırlar.
Baskın düşünme tarzları: “Analitik düşünme, soyut düşünme, sistematik düşünme”
Düşebilecekleri hatalar: “İlişkilerinde soğuk davranma, alay etme, duvar örme, asosyal olma, küçümseme”
Örnek kişilikleri: Hikmet Yalnız, Bilge Yalnız
Devamını Oku

, , ,

Enneagram 4 nolu kişilik: Özgün

Benlik algısı: “Ben benzersizim, özgün ve sıradışıyım.”
Baskın iş yapma tarzı: “Özgünlük, Sanat”
Kendilerine özgün hayal dünyaları çok güçlüdür. Duyguları doruklarında yaşarlar. Farklı olmak esastır. Özgüvenleri fazladır.
Baskın düşünme tarzları: “Tasarımcı düşünme, yaratıcı düşünme, sıradışı düşünme”
Düşebilecekleri hatalar: “Elit davranma, kapris, uyumsuzluk, melankoliye kapılma”
Örnek kişilikleri: Hülya Özgün, Seçkin Özgün
Devamını Oku

, ,

Enneagram 3 nolu kişilik: Başarının Zirvesi

Benlik algısı: “Ben başarılıyım.”
Baskın iş yapma tarzı: “Üretken”
Başarılı kişilerdir. Zirveye kolay ulaşırlar, ancak olumsuz yönleri etrafındakileri dikkate almamalarıdır.
Baskın düşünme tarzları: “Üretken düşünme, sonuç odaklı düşünme, rekabetçi düşünme”
Düşebilecekleri hatalar: “Acelecilik, aşırı iş odaklılık, ego ve kendini fazla beğenme, aşırı hırs”
Örnek kişilikleri: Başar Çalışkan, Güzide Çalışkan
Devamını Oku

, ,

Enneagram 2 nolu kişilik: Yardımsever

Benlik algısı: “Ben sevgi doluyum.”
Baskın iş yapma tarzı: “Empati”
Sevmeye ve sevilmeye çok bağlıdırlar. Yardımseverdirler. Çok kırılgandırlar, üzülmeye elverişli insanlardır.
Baskın düşünme tarzları: “Pratik düşünme, empatik düşünme, sezgisel düşünme”
Düşebilecekleri hatalar: ”Alınganlık, aşırı duygusallık, sahiplenicilik, dramatize etme”
Örnek kişilikleri: Sevim Bakıcı, Muhsin Bakıcı
Devamını Oku

, ,

Enneagram 1 nolu kişilik: Mükemmeliyetçi

Benlik algısı: “Ben mükemmel bir kişiyim.”
Baskın iş yapma tarzı: “Detaylar ve Süreçler”
Baskın düşünme tarzları: “İdealist düşünme, işlem sırasına uygun düşünme, sistematik düşünme, siyah-beyaz düşünme”
Düşebilecekleri hatalar: “Sürekli hata bulma, fazla eleştirme, detaylarda boğulma, öfke patlaması"
Özgürlüklerine çok fazla düşkündürler. 
Örnek kişilikleri: Kamil Titiz, Kamile Titiz
Devamını Oku

, ,

Enneagram modülü kişilik istasyonları

Fizik Merkezliler: 1, 8, 9
Zihin Merkezliler: 5, 6, 7
Duygu Merkezliler: 2, 3, 4


Enneagram da kişinin baskın olduğu merkezden kurtulması ve kendine varış yolunu tamamlaması gerekmektedir.
Bu yol iki şekilde tamamlanabilir;

1-)

(Kendine Varış Yolu)
2-)

(Üçgen)

Herkeste baskın olan potansiyel farklı olduğundan, dokuz farklı kişilik modülünden bir tanesi, bireyin kişiliğinin merkezi referans noktasını oluşturur. Her bireyde bu dokuz benlik yörüngesinden biri, baskın olup kişiliğin merkez evini oluşturur.

Temel, baskın kişilik istasyonu, tüm kişiliğe rengini veren ve diğer modülleri, kendi hesabına kullanan motiftir. Her bireyin kişiliği bu yörüngelerden biri etrafında örgülenir. Enneagram, kişilik doğası itibariyle bir barkottur.
Devamını Oku

, ,

Enneagram ile kişilik tanıma rehberi

Üçlü Kişilik Modeli:

Modelde kişiler;

Fizik Merkezli
Zihinsel Merkezli
Duygusal Merkezli


olarak 3 gruba ayrılmıştır. Birçok kişilik teorisine göre, bireyde bu üçünden biri diğer ikisine baskındır. Baskın olan merkez diğer iki merkezi kendi ihtiyaçlarına uygun olarak kullanır. Genellikle bireyde iki merkez kullanılabilirken üçüncüsünü kullanamamanın sorunları yaşanır.

Kişide Fizik Merkez baskın ise; “Yaşamak demek, yemek, içmek ve malı, parayı, serveti sevmek demektir. İnsan parayı ve malı severse ve peşinden giderse mutlu olur.” Sözleri sıklıkla tekrarlanır.

Kişide Zihin Merkez baskın ise; “Ancak, bilgiyi seven ve onun peşinden giden filozoflar mutlu ve huzurlu olabilir. İnsan bilgiyi sever ve peşinden giderse mutlu olur.” Sözleri sıklıkla tekrarlanır.

Kişide Duygu Merkez baskın ise; “Her ne varsa âlemde aşk imiş, ilim dedikleri şey bir çer çöp imiş. İnsan şöhreti severse ve onu elde ederse mutlu olur.” Sözleri sıklıkla tekrarlanır.

Devamını Oku

, , ,

Enneagram nedir?Enneagram Nedir?

Enneagram, kişinin kendini tanıması, değiştirmesi ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmesi amacıyla çıkarılan bir kişilik analizidir. Biyopsikoloji dalında yeni bir alandır. Enneagram biyoloji ve psikolojiden faydalanarak kişilik motiflerini ortaya çıkarmaktadır.
Devamını Oku

, ,

Hayko Cepkin-Yol Gözümü Dağlıyor VideoHayko Cepkin - Yol Gözümü Dağlıyor (2010)
Şarkı Sözleri:
Bitmez sandı yoksul beynin,
Sorma artık kimim neyim,
Olsun sende,merhametim,
Bundan sonra seninleyim,
Hiç aklında yokken bir ışık yanar.
Yol gözümü dağlıyor bak ağlasamda boş,
Bendeki zehir kadar sarhoş,
Bu nehir gibi akan sular ne çok olur
Bu gözlerde yaş Tadı yok
Çok zor olur bu bir daha
Gözümde yaş kopmuş elim,
Hiçbir şeyin dibindeyim,
Geçmiş hergün,hikayemdir,
Böyle bitsin sevdiklerim,
Hiç aklında yokken bir ışık yanar,
Yol gözümü dağlıyor bak ağlasamda boş
Bendeki zehir kadar sarhoş,
Bu nehir gibi akan sular ne çok olur,
Bu gözlerde yaş tadı yok
Çok zor olur bu bir daha
Çok zor Çok zor Zor Çok zor Çok.
Yol gözümü dağlıyor bak ağlasamda boş,
Bendeki zehir kadar sarhoş,
Bu nehir gibi akan sular ne çok olur bu gözlerde yaş,
Tadı yok çok zor olur bu bir daha.

Devamını Oku